Kaplnka sv. Márie Magdalény

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

Sv. Liturgie sa konajú v kaplnke podľa nedeľných oznamov v cerkvi!!!

Kaplnka sa nachádza za minoritským kostolom sv. Janů, medzi ulicou Minoritská a Jánská (viz. foto).

Zabočiť za ul. Minoritská smerom dole po ul. Jánska – smer Malinovské námestie.

smer po ul. Jánská na Malinovského námestie