Pastoračné centrum sv. Márie Magdalény

Pastoračné centrum

sv. Márie Magdalény v Brne

Interiér centra
Pastoračné centrum sv. Márie Magdalény v Brne
Pastoračné centrum sv. Márie Magdalény v Brne
Pastoračné centrum sv. Márie Magdalény v Brne
Pastoračné centrum sv. Márie Magdalény v Brne

Milovaní bratia a sestry!

Možno sa niekto z vás opýta: Potrebuje mať každá farnosť aj nejaké pastoračné centrum? Moja odpoveď je: Áno! V roku 2019 došlo k narušeniu statiky chrámu sv. Márie Magdalény v Brne kde sa slávili naše slovenské gréckokatolícke sv. Liturgie a kde sme mali občas aj stretnutie. Po zatvorený chrámu sv. Márie Magdalény sa naša farnosť presťahovala v júli 2019 do chrámu sv. Leopolda v Brne. Tento chrám sa stal naším novým farským chrámom. Aj keď máme chrám, predsa nám chýbali priestory, kde by sme sa mohli pravidelne stretávať počas týždňa okrem nedele. I táto túžba sa naplnila. V polovici mesiaca január mi prišla z konventu bratov minoritov v Brne ponuka využitia dvoch miestnosti k pastoračním účelom pre našu Gréckokatolícku farnosť sv. Leopolda v Brne. Túto ponuku som neodmietol, ale naopak prijal s vďačnosťou. Z týchto dvoch miestností vznikli pastoračné priestory, pričom jedna z nich je určená k sláveniu sv. Liturgie a k modlitebným stretnutiam a tá druhá na posedenia.

Prečo označenie „Pastoračné centrum?“. Cieľom pastoračného centra je pravidelné stretávanie sa veriacich z našej farnosti (od pondelka do soboty) pri spoločnom slavení
Sv. Liturgie, Večierne, adorácii, nácviku spevu, večernom stretnutí, prednáške a pod.

Pastoračné centrum sa nachádza za minoritským kostolom sv. Janů, medzi ulicou Minoritská a Jánská (viz. foto).

Pravidelný program konania udalosti v centre nájdete vo Farskom informátorovi alebo v kolónke „Oznamy“ alebo v podobe oznamu na Facebook stránke.

Zabočiť za ul. Minoritská smerom dole po ul. Jánska – smer Malinovské námestie.

smer po ul. Jánská na Malinovského námestie
Smer z Malinovského námestia po ul. Jánská

Interiér centra počas paschálného obdobia.

Interiér centraNedeľa Myronosičiek – o. Janko