Naša komunita

SLOVENSKÁ GRÉCKOKATOLÍCKA KOMUNITA V BRNE

Milí návštevníci stránky.

 Slovenská gréckokatolická komunita v Brne funguje od roku 2014 a do decembra 2017 bola súčasťou Gréckokatolíckej farnosti pri chráme sv. Jozefa v Brne.  Od 1. 1. 2018 sa z komunity stala Gréckokatolícka farnosť u sv. Marie Magdalény v Brne. O pastoráciu slovenských gréckokatolíkov sa venuje administrátor farnosti o. Mgr. Ján Bilý, ktorý pochádza taktiež zo Slovenska z mesta Svidník. Slovenské Gréckokatolícke  Komunita je iba na začiatku budovania.

Preto aj touto cestou Vás chceme poprosiť o modlitbu.

 Oslava chrámového sviatku sv. Márie Magdalény 2019

 

Patróni našej farnosti

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna

Ikona sv. Márie Magdalény pri prázdnom hrobe

Blažený hieromučeník Pavol Peter Gojdič (1888-1960)

Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko (1904-1976)

Blažený hieromučeník Metod Dominik Trčka (1886-1959)

Relikviár blahoslavených hieromučeníkov