História farnosti

SLOVENSKÁ GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ U SV. LEOPOLDA  V BRNE

Milí návštevníci stránky.

  Slovenská gréckokatolická komunita v Brne funguje od roku 2014 a do decembra 2017 bola súčasťou Gréckokatolíckej farnosti pri chráme sv. Jozefa v Brne.  Od 1. 1. 2018 sa z komunity stala Gréckokatolícka farnosť u sv. Marie Magdalény v Brne. O pastoráciu slovenských gréckokatolíkov sa venuje administrátor farnosti o. Mgr. Ján Bilý, ktorý pochádza taktiež zo Slovenska z mesta Svidník. Slovenské Gréckokatolícke  Komunita je iba na začiatku budovania. Tento rok 2020  uplynuli dva roky od zriadenia novej Gréckokatolíckej farnosti u sv. Márie Magdalény v Brne. Naša farnosť spoločne s pražským vladykom Ladislavom oslávili dňa 5. mája 2019, v deň kedy cirkev slávi Nedeľu žien Myronosičiek,  sviatok patrónky našej farnosti sv. Márie Magdalény, ktorá ako prvá zo žien myronosičiek, utekala od Kristovho hrobu povedať apoštolom, že Kristus vstal z mŕtvych. Na záver tejto slávnosti som mojim veriacim pripomenul, že Boh žehná našej farnosti, ale cítim, že sa blížia aj veľké skúšky. Tento môj pocit sa naplnil.V polovici mesiaca jún 2019 došlo k nečakanému narušeniu statiky nášho farského chrámu sv. Márie Magdalény. Zo dňa na deň sme stratili zázemie  k slúženiu sv. Liturgie a priestory k pastoračným aktivitám. Pre mňa ako kňaza to bola veľká bolesť. Dosť ma to vzalo, pretože v chráme sv. Márie Magdalény som slúžil od roku 2014 ako gréckokatolíkom, tak aj rímskokatolíkom. Na tomto mieste som zažil aj hlboké osobné stretnutia s Bohom.  No Boh nás nenechal napospas osudu, ale ukázala sa ešte viac jeho láska voči mne a farníkom tým, že okrem chrámu sv. Márie Magdalény som vypomáhal od roku 2014 aj v rehoľnom chráme sv. Leopolda v Brne, ktorý sa nachádza pár zastávok električkou od centra mesta. V tomto chráme naša farnosť získala nove zázemie. Predstavený kláštora Milosrdných bratov br. Martin Richard Macek nás prijal s ostatnými bratmi z konventu s otvorenou náručou a tak sme od júla začali slúžiť opäť sv. Liturgie. Od 1. marca 2020 bola naša farnosť premenovaná na Gréckokatolícku farnosť u sv. Leopolda v Brne a chrám sv. Leopolda sa stal oficiálne naším farským chrámom. Patrónkou našej farnosti zostala sv. Mária Magdaléna.  To, čo nám ešte chýbalo boli pastoračné priestory, no i o ne sa Boh postaral.  Predstavený kláštora Minoritov o. Piotr Pawlik OFMConv. mi povedal: Janko ako sa máš? a ja som mu odpovedal: Trápim sa, pretože sa mi nedarí zohnať nejaké vhodné pastoračné priestory pre farnosť v centru Brna. On mi hovorí:  Máme  pre teba až tri miestnosti. Keď mi toto povedal, tak mi zaplesalo srdce radosťou, pretože som vedel, že konečne budem môcť dôstojne a pravidelne  od pondelka do soboty slúžiť bohoslužby a zároveň sa stretávať s veriacimi aj počas týždňa  v týchto priestoroch a potom opäť v nedeľu vo farskom chráme sv. Leopolda. Ako farnosť môžeme povedať, že konečne  máme už niečo vlastné aj keď iba na prenájom, ale máme svoje!  Boh nám pomohol a náš vladyka Ladislav zase požehnal tomuto dielu. A tak tesne pred vypuknutím pandémie sa nám podarilo z týchto troch miestnosti vytvoriť pastoračné centrum našej farnosti. V súčasnosti máme zariadeniu iba modlitebňu (v budúcnosti možno oficiálne kaplnka). Ostatné priestory budeme upravovať k pastoračným potrebám až po skončení pandémie. Cieľom pastoračného centre je a bude pravidelné slávenie sv. Liturgie a iných bohoslužieb, pastoračné akcie: stretnutia s mladými, prednášky a pod. Vznik tohto pastoračného centra je obdivuhodným dielom Božím a svedectvom, že Boh skúša vieru každej farnosti, ale neopúšťa. Živými svedkami tohto Božieho vedenia som ja a veriaci Gréckokatolíckej farnosti u sv. Leopolda v Brne. Ešte je nutné dodať, že naša farnosť je  priamou pokračovateľkou farnosti, ktorá  bola  založená  10. apríla roku 1937  bl. biskupom Petra Pavlom Gojdičom. 

Prosíme a ďakujeme za vaše modlitby.

 

 Oslava chrámového sviatku sv. Márie Magdalény 2019

 

Patróni našej farnosti

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna

Blažený hieromučeník Pavol Peter Gojdič (1888-1960)

Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko (1904-1976)

Blažený hieromučeník Metod Dominik Trčka (1886-1959)

Relikviár blahoslavených hieromučeníkov