Sláva Isusu Christu! Sláva i vo víky.

!!! OZNAM !!!

Sláva Isusu Christu!

Milovaní bratia a sestry!

Z dôvodu opakovanej krádeže počas Sv. Liturgie v kaplnke sv. Márie Magdalény, sa bude kaplnka zamykať pred začiatkom každej bohoslužby.
Prosím, prichádzajte včas na bohoslužby.
Ďakujem za pochopenie.

S pozdravom Ján

Rozpis bohoslužieb sledujte aj na pravej lište hore!!!!

Blahej pamäti pápež sv. Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn).Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našej miestnej gréckokatolíckej farnosti v Brne. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosťsa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť,ak navštívite túto stránku.