Sláva Isusu Christu!                   Sláva i vo viky!

Pravidelné bohuslužby: 

Nedeľa:
10:15  slovenská (chrám sv. Márie Magdalény): smer hlavná železničná stanica – Masaryková ulica
3. nedeľa v mesiaci – cirkevnoslovanská

Streda:

17:30 slovenská (na fare u sv. Jakuba – Jakubská 11)

Sviatky: podľa nedeľných oznamov v chráme

Fofografie chrámu sv. Márie Magdalény:

Fofografie kaplny na fare u sv. Jakuba:

13599989_861369067302794_183485018904328800_nfara-u-sv-jakuba-jakubska