Fotky

15. apríl 2018 – Oslava založenia Gréckokatolíckej farnosti u sv. Márie Magdalény v Brne

Odkazy:

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/20daedde-aeca-4f24-b264-f35bf5601822

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/dc2c6688-556d-4f39-b386-f83fdb93e67c

Článok: https://grkatba.sk/odpustova-slavnost-slovenskej-greckokatolickej-farnosti-v-brne/


 

!!! Upozornenie !!!

Z dôvodu európskeho zákona o ochrane osobných údajov GDPR sa na stránkach našej farnosti nebudu uverejňovať fotografie iba oznamy.

Je nutné, aby sme ctili i svetské zákony zvlášť v tejto veci ako je ochrana GDPR
Ďakujeme za pochopenie.