Bohoslužby – chrám sv. Leopolda

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

10:15Sv. Liturgia (slovensky)

3. a 5. nedeľa v mesiaci (církevnoslovansky)

Sv. Liturgie sú slávené v rímskokatolíckom kostole sv. Leopolda a sv. Václava
Vídeňská 228/7, 639 00 Brno-střed-Štýřice
Tramvaj: 2, 5, 6 – zastávka buď Poříči alebo Nemocnice u Milosrdních bratří (smer Ústřední hřbitov,) alebo autobus 25 a 26 (smer Mendlovo nám.) a prestup na tram 5 a 6.

Mapa: chrám sv. Leopolda

Chrám sv. Leopolda v Brne

Chrám sv. Leopolda v Brne