Kontakty

 

Kontakty:

Řeckokatolická farnost u sv. Máří Magdalény v Brně,
Františkánská 501/2 60200 Brno

číslo účtu farnosti: 5212486359/0800  Vopred Pán Boh zaplať za Vaše dary.

o. Mgr. Ján Bilý –  administrátor Gréckokatolíckej farnosti  sv. Márie Magdalény v Brne

Mobil: 00420 734 362 154; 00420 775 342 393

Email: janko.bily@gmail.com / grkat.spolocenstvo.brno@gmail.com

Facebook: Gréckokatolícka farnosť  sv. Márie Magdalény v Brne