Bohoslužobný poriadok na mesiac júl 2023

Tento obsah bol zaradený v Program farnosti. Zálohujte si trvalý odkaz.