Nový bohoslužobný poriadok od 6. 6. 2022 do 12. 6. 2022

Tento obsah bol zaradený v Program farnosti. Zálohujte si trvalý odkaz.