Nový bohoslužobný poriadok od 22.5.2022 do 29.5.2022

Tento obsah bol zaradený v Program farnosti. Zálohujte si trvalý odkaz.