Sviatosti

SVIATOSŤ ZMIERENIA (sv. spoveď) sa vysluhuje:

– 30 minút pred začiatkom sv. liturgie v cerkvi sv. Márie Magdalény
– kedykoľvek po dohode s kňazom

SVIATOSŤ KRSTU A MYROPOMAZANIA

Sviatosti Krst a Myropomazanie sa vysluhujú po patričnej duchovnej príprave, berúc do úvahy kánon 681 §1 b1 CCEO:
„K dovolenému krstu dieťaťa je potrebné, aby bola opodstatnená nádej, že bude vychované vo viere Katolíckej cirkvi…“

Čas a termín stretnutí sa dohaduje osobne alebo telefonicky
s kňazom.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Udeleniu Sviatosti Manželstva predchádza dlhodobejšia duchovná príprava. Čas a termín stretnutí sa dohaduje osobne alebo telefonicky s kňazom.

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

– kedykoľvek po dohode s kňazom