Stretnutie

Sláva Isusu Christu!

Milovaní bratia a sestry!

Farnosť je jedno veľké spoločenstvo veriacich. Každé takéto spoločenstvo sa má aj pravideľne stretávať. Preto od októbra začnú opäť pravidelné stretnutia vo štvrtok. Stretnutia sa budu konať pravidelne v sákristii chrámu sv. Leopolda od 19:00 do 20:55. Keby bol chrám už zatvorený, tak ma prezvoňte na tel. 734 362 154. Vstup bude cez hlavný vchod chrámu. Na stretnutia je pozvaný každý, kto sa rád modlí alebo sa rád stretáva s ľudmi. Cieľom stretnutia je poznávať Boha, hovoriť o Bohu, byť s Bohom. Na stretnutiach sa budeme modliť alebo bude prednáška, hry a pod.
Prvé stretnutie by sme využili k vzájomnému zoznámenia a potom by sme prebrali, ako si predstavujete tieto stretnutia vo štvrtok. Budem vďačný za každý návrh.

Termíny v mesiaci október: 3. 10, 10.10, 24.10, 31.10